Vị Trí Phúc An Asuka

Có thể nói mạng kết nối giao thông của dự án tương đối thuận tiện, dễ dàng giao lưu, phát triển kinh tế, tạo liên kết vùng vô cùng chặt chẽ. Đặc biệt, những dự án hạ tầng hoàn thiện nổi bật như Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã thông xe năm 2020; Tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ dự kiến sẽ hoàn thành năm 2023… góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực, đồng thời giúp miền Tây Nam bộ trở thành điểm nóng đầu tư bất động sản.